Victoria School MS

O VIKTORCE

Mateřská škola Victoria School je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jsme komunitní školka rodinného typu pro děti od 2 do 6 let, otevřená denně od 7:30 do 17:30 hodin (v období letních prázdnin od 7:30 do 17:00 hod).

Nabízíme kvalitní vzdělávací program v anglickém jazyce, nadstandardní aktivity a letní prázdninový program. Naši kvalifikovaní učitelé hovoří s dětmi během celého dne anglicky. Český jazyk je používán jen ve výjimečných případech (všichni učitelé včetně rodilých mluvčích umí česky). Díky tomuto přístupu se brzy stane anglický jazyk pro naše děti přirozenou samozřejmostí.

Malý počet dětí ve třídě nám umožňuje zajistit individuální přístup s cílem rozvíjet potenciál, talent a nadání každého dítěte.

K všestrannému rozvoji jazykových a komunikačních schopností dětí pomáhá pravidelná přítomnost logopeda. V průběhu celého roku jsou děti vedeny formou her a zábavných soutěží k tomu, aby přirozeně a spontánně komunikovaly.

Speciální výukový program byl vytvořen ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou ČR pro nadané děti.

Pevnou součástí denního režimu je předškolní příprava a bloky Montessori.

Nové děti přijímáme během celého roku dle volných kapacit.

d3f77f6c-ddf7-4821-8088-dc47d081731d

Základní informace o školce

Mateřská škola Victoria School je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jsme komunitní školka rodinného typu pro děti od 2 do 6 let, otevřená denně od 7:30 do 17:30 hodin (v období letních prázdnin od 7:30 do 17:00 hod).

Nabízíme kvalitní vzdělávací program v anglickém jazyce, nadstandardní aktivity a letní prázdninový program. Naši kvalifikovaní učitelé hovoří s dětmi během celého dne anglicky. Český jazyk je používán jen ve výjimečných případech (všichni učitelé včetně rodilých mluvčích umí česky). Díky tomuto přístupu se brzy stane anglický jazyk pro naše děti přirozenou samozřejmostí.

Malý počet dětí ve třídě nám umožňuje zajistit individuální přístup s cílem rozvíjet potenciál, talent a nadání každého dítěte.

K všestrannému rozvoji jazykových a komunikačních schopností dětí pomáhá pravidelná přítomnost logopeda. V průběhu celého roku jsou děti vedeny formou her a zábavných soutěží k tomu, aby přirozeně a spontánně komunikovaly.

Speciální výukový program byl vytvořen ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou ČR pro nadané děti.

Pevnou součástí denního režimu je předškolní příprava a bloky Montessori.

Nové děti přijímáme během celého roku dle volných kapacit.

Den otevřených dveří v roce 2021

Naše mateřská škola organizuje pro zájemce den otevřených dveří, který se bude konat 12.1.2021 od 9:00 do 15:00 hod.

Kdykoliv během roku je však možné domluvit si individuální prohlídku školky a pohovořit s pedagogy.  

V případě zájmu o individuální návštěvu školky kontaktujte paní Danu Skotnickou na tel.č.: +420 603 244 706.

Děti přijímáme v průběhu celého roku až do naplnění kapacity školky.

Těšíme se na Vás!

Docházka

Měsíční platba

5 dní v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

do 13:00 hodin

12 995 Kč

11 995 Kč

10 995 Kč

do 15:00 hodin

14 995 Kč

13 995 Kč

12 995 Kč

do 17:30 (v pátek do 17:00) hodin

15 995 Kč

14 995 Kč

13 995 Kč

Stravné je zahrnuto v ceně.

Ceny školného zahrnují anglický program – předškolní přípravu, rozvoj hrubé i jemné motoriky, celostní rozvoj v oblasti jazyka, předmatematických představ, hudby (v průběhu dne hrajeme na flétnu), umění (věnujeme se výtvarné a ruční práci), sportu (např. cvičíme jógu) a ekologie. Výchovné bloky zahrnují všechny vzdělávací oblasti. 

V ceně školného je zahrnuta pravidelná návštěva solné jeskyně (1 x týdně během podzimního a zimního období).

V případě celotýdenní docházky (do 15:00 nebo do 17:30 hodin) školné navíc zahrnuje tematické výlety, divadlo, péči odborných lékařů – logoped a oční lékař.

V případě celotýdenní docházky do 17:30 hodin školné navíc zahrnuje kroužek keramiky (1 x týdně) a plavání.

Obědy pro naše děti zajišťuje firma Ekolandia s.r.o.

Strava je chutná, pestrá a vyvážená, z českých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli.

Dopolední a odpolední svačiny jsou zdravé a obsahují ovoce, zeleninu, obiloviny a mléčné výrobky.

Celkový jídelníček je sestaven tak, aby splňoval požadavky spotřebního koše.

7:30 – 9:00 příchod dětí do školky, volná hra, pracovní a výtvarné činnosti, skupinové hry

9:00 – 9:45 komunitní kruh (Co zajímavého jsme zažili? Seznámení s tématem dne, výuková část dne.)

9:45 – 10:00 svačiny, hygiena

10:00 – 12:00 hlavní program – řízené činnosti a aktivity (jóga, flétnička, keramika, nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj jemné motoriky, malý vědec) zaměřené na východu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP. Pobyt dětí venku, pohybové aktivity, seznamování se s přírodou a okolním světem.

12:00 – 13:00 oběd a osobní hygiena dětí, reflektivní kruh (Co se nám dnes povedlo? Co jsme se dnes naučili? Co nás potěšilo?)

13:00 – 14:00 spánek a odpočinek, náhradní klidová činnost pro nespící děti

14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:30 odpolední program – pobyt venku, řízený program s rodilým mluvčím a výuka angličtiny hravou formou, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, pohybové aktivity dětí

Denní program se mění v závislosti na ročním období, na počasí, na nadcházejících svátcích a událostech. 

V podzimním a zimním období navštěvujeme 1x týdně solnou jeskyni, v průběhu roku chodíme s dětmi plavat, navštěvujeme divadla a jezdíme na konících. Tyto aktivity jsou vzhledem k současné situaci v souvislosti s Covid-19 pozastaveny. Věříme, že se k nim zase brzy vrátíme.

V období letních prázdnin je školka otevřena do 17:00 hod. a některé aktivity jsou omezené nebo vůbec neprobíhají, např. přítomnost logopeda, předškolní příprava, kroužky.

Předškolní komplexní příprava dětí pro úspěšný vstup do první třídy probíhá 2x v týdnu.

Každé dítě si vede své portfolio, ve kterém si zakládá jeho práce vzniklé při přípravě. Jsou zde domácí úkoly a také informace pro rodiče jak a co se učíme.

Učíme se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly.

Děti mají k dispozici pracovní sešity, pracovní listy k rozvoji grafomotorických dovedností, matematických schopností, zrakového a sluchového vnímání. Postupně se děti zdokonalují v oblasti řečových dovedností a rozumových schopností. Upevňují si tak soustředěnost, pozornost a pracovní návyky.

Anglický klubík

Aktivní výuka anglického jazyka hravou a nenásilnou formou s rodilými mluvčími.

Kroužek je určen pro děti od 4 do 8 let.

V případě volné kapacity se mohou přihlásit i děti, které MŠ nenavštěvují.

Znalost AJ není podmínkou.

Anglický klubík se koná vždy v úterý a čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. Cena za 15 lekcí/ pololetí činí 2 200 Kč a cena za 30 lekcí/pololetí činí 3 800 Kč.

Keramika

Modelování z hlíny rozvíjí jemnou motoriku, výtvarné cítění, schopnost soustředění a prostorové vnímání.

Podporuje u dětí kreativitu, fantazii a schopnost experimentovat.

Výuka je přizpůsobena věku a zkušenostem dětí.

Výrobky si děti odnáší domů.

Kroužek keramiky se koná vždy ve středu od 15:00 do 16:00 hod. V případě celotýdenní docházky do 17:30 hod. je cena zahrnuta v ceně školného. V ostatních případech je cena za 10 lekcí/pololetí 2 900 Kč.

Nabídka letních příměstských táborů s anglickými rodilými mluvčími

Příměstských táborů se mohou účastnit i děti nenavštěvující MŠ Victoria School. Znalost AJ není nutná!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI VE VĚKU 3-6 LET Přihláška ke stažení zde.

Během letních měsíců může Vaše dítě navštívit příměstský tábor s výukou angličtiny přímo v budově MŠ Victoria School, s.r.o. (Luníkovská 2454, 190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy).

Tábory se konají v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku s pestrým programem v čase  od 7:30 do 17:00 hod. Ve skupině je maximálně 15 dětí pod vedením dvou dospělých s výbornými znalostmi anglického jazyka nebo přímo rodilými mluvčími.

Více informací naleznete v přihlášce (ke stažení zde) nebo nás kontaktujte na tel.č.: 737 456 654.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI VE VĚKU 6-10 LET

Více informací naleznete zde.