Victoria School MS

Kroužky

Anglický klubík (vzhledem k aktuální situaci s covid-19 – neotevřen)

Aktivní výuka anglického jazyka hravou a nenásilnou formou s rodilými mluvčími.

Kroužek je určen pro děti od 4 do 8 let.

V případě volné kapacity se mohou přihlásit i děti, které MŠ nenavštěvují.

Znalost AJ není podmínkou.

Anglický klubík se koná vždy v úterý a čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. Cena za 15 lekcí/pololetí činí 2 200 Kč a cena za 30 lekcí/pololetí činí 3 800 Kč.

Přihláška do anglického klubíku ke stažení zde.

Keramika

Modelování z hlíny rozvíjí jemnou motoriku, výtvarné cítění, schopnost soustředění a prostorové vnímání.

Podporuje u dětí kreativitu, fantazii a schopnost experimentovat.

Výuka je přizpůsobena věku a zkušenostem dětí.

Výrobky si děti odnáší domů.

Kroužek keramiky se koná vždy ve středu od 15:00 do 16:00 hod. V případě celotýdenní docházky do 17:30 hod. je cena zahrnuta v ceně školného. V ostatních případech je cena za 10 lekcí/pololetí 2 900 Kč.

Přihláška do kroužku keramiky ke stažení zde.