Victoria School MS

ŠKOLNÉ

 

Docházka

Měsíční platba

5 dní v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

do 13:00 hodin

13 995 Kč

12 995 Kč

11 995 Kč

do 15:00 hodin

15 995 Kč

14 995 Kč

13 995 Kč

do 17:30 (v pátek do 17:00) hodin

16 995 Kč

15 995 Kč

14 995 Kč

 

Stravné je zahrnuto v ceně.

Ceny školného zahrnují anglický program, předškolní přípravu, rozvoj hrubé i jemné motoriky, celostní rozvoj v oblasti jazyka, předmatematických představ, hudby (v průběhu dne hrajeme na flétnu), umění (věnujeme se výtvarné a ruční práci), sportu (např. cvičíme jógu) a ekologie. Výchovné bloky zahrnují všechny vzdělávací oblasti. 

V ceně školného je zahrnuta pravidelná návštěva solné jeskyně (1x týdně během podzimního a zimního období).

V případě celotýdenní docházky (do 15:00 nebo do 17:30 hodin) školné navíc zahrnuje tematické výlety, divadlo, péči odborných lékařů – logoped a oční lékař.

V případě celotýdenní docházky do 17:30 hodin školné navíc zahrnuje kroužek keramiky (1x týdně).

 

Docházka

Měsíční platba

5 dní v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

do 13:00 hodin

12 995 Kč

11 995 Kč

10 995 Kč

do 15:00 hodin

14 995 Kč

13 995 Kč

12 995 Kč

do 17:30 (v pátek do 17:00) hodin

15 995 Kč

14 995 Kč

13 995 Kč

 

Stravné je zahrnuto v ceně.

Ceny školného zahrnují anglický program, předškolní přípravu, rozvoj hrubé i jemné motoriky, celostní rozvoj v oblasti jazyka, předmatematických představ, hudby (v průběhu dne hrajeme na flétnu), umění (věnujeme se výtvarné a ruční práci), sportu (např. cvičíme jógu) a ekologie. Výchovné bloky zahrnují všechny vzdělávací oblasti. 

V ceně školného je zahrnuta pravidelná návštěva solné jeskyně (1x týdně během podzimního a zimního období).

V případě celotýdenní docházky (do 15:00 nebo do 17:30 hodin) školné navíc zahrnuje tematické výlety, divadlo, péči odborných lékařů – logoped a oční lékař.

V případě celotýdenní docházky do 17:30 hodin školné navíc zahrnuje kroužek keramiky (1x týdně) a plavání.