Victoria School MS

Dotace

Název projektu: ZŠ a MŠ Victoria School 81

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022306

Termín realizace projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023

Název projektu: Šablony pro Victoria School II.
Registrační číslo projektu dle MS2014+:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014316
Termín realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021

Název projektu: Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria School v Klánovicích
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000511
Termín realizace: 1. 3. 2018 – 1. 10. 2018