Victoria School MS

O ŠKOLCE

Mateřská škola Victoria School je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Jsme komunitní školka rodinného typu pro děti od 2 do 6 let, otevřená denně od 7:30 do 17:30 hodin (v období letních prázdnin od 7:30 do 17:00 hod).

Nabízíme kvalitní vzdělávací program v anglickém jazyce, nadstandardní aktivity a letní prázdninový program. Naši kvalifikovaní učitelé hovoří s dětmi během celého dne anglicky. Český jazyk je používán jen ve výjimečných případech (všichni učitelé včetně rodilých mluvčích umí česky). Díky tomuto přístupu se brzy stane anglický jazyk pro naše děti přirozenou samozřejmostí.


Malý počet dětí ve třídě nám umožňuje zajistit individuální přístup s cílem rozvíjet potenciál, talent a nadání každého dítěte.

K všestrannému rozvoji jazykových a komunikačních schopností dětí pomáhá pravidelná přítomnost logopeda. V průběhu celého roku jsou děti vedeny formou her a zábavných soutěží k tomu, aby přirozeně a spontánně komunikovaly. 

Speciální výukový program byl vytvořen ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou ČR pro nadané děti.

Pevnou součástí denního režimu je předškolní příprava a bloky Montessori.