Victoria School MS

DENNÍ PROGRAM A AKTIVITY

VŠECHNY AKTIVITY PROBÍHAJÍ V ANGLICKÉM JAZYCE.

7:30 – 9:00       příchod dětí do školky, volná hra, pracovní a výtvarné činnosti, skupinové hry

9:00 – 9:45       komunitní kruh (Co zajímavého jsme zažili?, seznámení s tématem dne, výuková část dne)

9:45 – 10:00     hygiena, dopolední svačina

10:00 – 12:00   hlavní program – řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj,                                   prováděné podle ŠVP. Pobyt dětí venku, pohybové aktivity, seznamování se s přírodou a aktivity (jóga, flétna, keramika,                               nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj jemné motoriky, malý vědec). 

12:00 – 13:00   oběd a osobní hygiena dětí, reflektivní kruh (Co se nám dnes povedlo?, Co jsme se dnes naučili?, Co nás potěšilo?)

13:00 – 14:00   spánek a odpočinek, náhradní klidová činnost pro nespící děti

14:00 – 14:30   hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:30   odpolední program – pobyt venku, řízený program s rodilým mluvčím, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené                                             především na hry, pohybové aktivity dětí

Denní program se mění v závislosti na ročním období, na počasí, na nadcházejících svátcích a událostech.

V podzimním a zimním období navštěvujeme 1x týdně solnou jeskyni, v průběhu roku chodíme s dětmi plavat, navštěvujeme divadla a jezdíme na konících. Tyto aktivity jsou vzhledem k současné situaci v souvislosti s covid-19 pozastaveny. Věříme, že se k nim zase brzy vrátíme.

V období letních prázdnin je školka otevřena do 17:00 hod. a některé aktivity jsou omezené nebo vůbec neprobíhají, např. přítomnost logopeda, předškolní příprava, kroužky.

DENNÍ PROGRAM A AKTIVITY

VŠECHNY AKTIVITY PROBÍHAJÍ V ANGLICKÉM JAZYCE.

7:30 – 9:00       příchod dětí do školky, volná hra, pracovní a výtvarné činnosti, skupinové hry

9:00 – 9:45       komunitní kruh (Co zajímavého jsme zažili?, seznámení s tématem dne, výuková část dne)

9:45 – 10:00     hygiena, dopolední svačina

10:00 – 12:00   hlavní program – řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj,                                   prováděné podle ŠVP. Pobyt dětí venku, pohybové aktivity, seznamování se s přírodou a aktivity (jóga, flétna, keramika,                               nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj jemné motoriky, malý vědec). 

12:00 – 13:00   oběd a osobní hygiena dětí, reflektivní kruh (Co se nám dnes povedlo?, Co jsme se dnes naučili?, Co nás potěšilo?)

13:00 – 14:00   spánek a odpočinek, náhradní klidová činnost pro nespící děti

14:00 – 14:30   hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:30   odpolední program – pobyt venku, řízený program s rodilým mluvčím, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené                                             především na hry, pohybové aktivity dětí

Denní program se mění v závislosti na ročním období, na počasí, na nadcházejících svátcích a událostech.

V podzimním a zimním období navštěvujeme 1x týdně solnou jeskyni, v průběhu roku chodíme s dětmi plavat, navštěvujeme divadla a jezdíme na konících. Tyto aktivity jsou vzhledem k současné situaci v souvislosti s covid-19 pozastaveny. Věříme, že se k nim zase brzy vrátíme.

V období letních prázdnin je školka otevřena do 17:00 hod. a některé aktivity jsou omezené nebo vůbec neprobíhají, např. přítomnost logopeda, předškolní příprava, kroužky.